“Research Sharing” Prediction Process Mining On MOOC (Massive Open Onlines Course) Fakultas Teknik dan Kejuruan singaraja, 26 April 2018 oleh Rizal “Broer” Bahawaser